Stop śmierci

STOP ŚMIERCI

Grupa motocyklowa | Kościan

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

W dniu czternastego stycznia bieżącego roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Grupy Motocyklowej „STOP ŚMIERCI” Kościan. Spotkanie miało miejsce w restauracji „Złota Kaczka” Kiełczewo. Z uwagi na charakter tego spotkania, oraz jego wagę stawiła się większość Członków Grupy Motocyklowej, dokładnie trzydzieści dwie osoby plus przekazano dwa pełnomocnictwa uprawniające do głosowania.

W pierwszej części spotkania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności w skład którego wchodzili: Janusz Sikora, Zbigniew Kraśner, Paweł Pawlak oraz Romuald Stelmaszyk. Członkowie Grupy Motocyklowej udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium oraz złożyli podziękowania za  czteroletnią kadencję. Następnie Prezydent Janosik uhonorował Stelmach i Zibiego okolicznościowymi statuetkami dziękując im za pomoc w „zarządzaniu” klubem jak też wyraził swe zasmucenie z uwagi na ich deklarację wyrażającą brak woli kandydowania w wyborach do Zarządu. Następnie Prezydent obdarował wszystkie obecne na sali obrad Panie różami i wręczył bukiet kwiatów swej małżonce dziękując  Jej za wsparcie.   

W drugiej części spotkania odbyły się wybory.

W wyniku głosowania do nowego Zarządu zostały wybrane następujące osoby: Janusz Sikora, Mateusz Ślotała, Marek Kurzawa oraz Zbigniew Szulc.

Nowy Zarząd GM ukonstytuował się i wybrał spośród siebie:

 Prezydent GM –  Janusz Sikora

 V-ce Prezydent GM – Mateusz Ślotała

V-ce Prezydent GM – Marek Kurzawa

V-ce Prezydent GM – Zbigniew Szulc.

Po części oficjalnej odbyły się długie rozmowy uczestników spotkania na temat dalszego kierunku działania GM i spraw ogólno motocyklowych, które zakończyły się ………… bardzo sympatycznie 😉


  • Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym \\\\\\\\\\\\\\\'Stop śmierci\\\\\\\\\\\\\\\' z Kościana
  • Polski Ruch Motocyklowy
  • Karta ICE - w nagłym wypadku!
  • Bieszczadzka Przystań Motocyklowa